COVID-19
På grund av World Covid-19-pandemin tar vi tyvärr inte nya beställningar med omedelbar verkan. Alla beställningar internt kommer att slutföras och skickas i överenskomna tidsplaner. Vi kommer tillbaka så snart förhållandena tillåter det.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter J&A (International) Limited

Krusegatan 30
212 25 Malmo
Sverige


Tel.  040-935375
E-mail info@ja-int.se


Vänligen fyll i Era uppgifter för att erhålla vår senaste broschyr *Begärda område